Powiat Sandomierski

Ważna informacja dla absolwentów szkół podstawowych!!!

Ocena 0/5

Absolwenci szkół podstawowych, Szanowni Rodzice,

         

Informujemy, że ze względu na małą liczbę kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych nie zostaną utworzone następujące oddziały:

 

1) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu

- oddział inżynieryjno-ekonomiczny;

2) w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu

a) w Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu

- podstawy ratownictwa medycznego;

b) w Technikum nr 2 w Sandomierzu

- technik hotelarstwa,

- technik żywienia i usług gastronomicznych;

3) w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu

a) w Technikum nr 1 w Sandomierzu

- technik ekonomista (klasa e-biznes);

4) w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie

a) w Technikum w Sandomierzu

- technik architektury krajobrazu,

- technik ogrodnik,

- technik rolnik;

b) w Branżowej Szkole I stopnia w Sandomierzu

- ogrodnik.

 

W związku z powyższym przypominamy, że w środę 10 lipca 2024 r. o godz. 15.00 kończy się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok 2024/2025 Zostały dwa ostatnie dni na uzupełnienie wniosku:

- o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i

- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Dokumenty należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Jeżeli kandydat zmienia kolejność oddziałów, szkół lub zamienia wybrane szkoły na inne musi pamiętać, że zmieniony i złożony (nowy wniosek) należy dostarczyć do szkoły, która w nowym wniosku jest wskazana na pierwszym miejscu.

 

Szczegółowa instrukcja dotycząca możliwości zmiany na liście preferencji szkół i oddziałów dostępna jest w zakładce „Dokumenty”.

 

Obecnie – a mają na to czas do 17 lipca br. – szkolne komisje rekrutacyjne sprawdzają i potwierdzają złożone przez uczniów wnioski i dokumenty, weryfikując m. in. to, czy kandydaci spełniają warunki lub kryteria brane pod uwagę w rekrutacji oraz to, czy okoliczności wskazane w oświadczeniach są zgodne z prawdą.

 

18 lipca 2024 r. ogłoszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych wskazuje osoby, które mają prawo do przyjęcia do danego oddziału.

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych opublikowane będą na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły, ponadto każdy z kandydatów otrzyma informację o zakwalifikowaniu do danego oddziału w systemie elektronicznej rekrutacji - Nabór.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności