Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 24 lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
pochmurno
25°C

Bezpłatna opieka stomatologiczna

INFORMACJA DLA RODZICÓW/PEŁNOLETNICH UCZNIÓW O ZAKRESIE BEZPŁATNEJ OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ NAD UCZNIAMI SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT SANDOMIERSKI

 

Sandomierz, dnia 03.12.2019 r.

Szanowni Państwo,

Rodzice, pełnoletni Uczniowie,

 

Zarząd Powiatu w Sandomierzu w uzgodnieniu z dyrektorami szkół informuje, że w dniu 2 grudnia 2019 r. zawarł porozumienie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Sandomierski finansowanych ze środków publicznych.

W wyniku podpisania porozumienia opieką stomatologiczną zostanie objęte ok. 2 200 uczniów sandomierskich szkół ponadpodstawowych.

Świadczenia stomatologiczne w ramach opieki stomatologicznej nad uczniami będą wykonywane przez:

 

NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii Dorota Dąbrowska

z siedzibą w Sandomierzu przy ulicy Długiej 8

 

Szczegółowe informacje na temat podmiotu leczniczego są dostępne na stronie internetowej:

http://www.scsdent.pl/

 

Wyboru podmiotu leczniczego z siedzibą w Sandomierzu dokonano z uwagi na następujące przesłanki:

 1. jest on objęty kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie którego świadczy usługi z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży,

 2. jest gabinetem stacjonarnym,

 3. zaproponował dogodne dla uczniów i rodziców godziny leczenia stomatologicznego oraz rejestracji pacjentów,

 4. posiada wykwalifikowaną kadrę – lekarzy dentystów przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) lekarz dentysta wykonywał będzie:

 1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia – po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców, wyrażonej po uzyskaniu informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu i przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego,

 2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia, któresą sprawowane w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów,

  - określone w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Do udzielenia świadczenia uczniowi, który ukończył 16 lat wymagana jest zgoda rodziców oraz pacjenta.

Lekarz dentysta ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta, który nie ukończył 18. roku życia i przybył na wizytę bez rodzica, o ile nie zachodzą okoliczności, w których zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 120/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2019 r. świadczenia stomatologiczne udzielane uczniom są nielimitowane.

W załączeniu wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego oraz wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych zawarty w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1199).

 

Szczegółowe informacje o zakresie świadczeń gwarantowanych możecie Państwo uzyskać bezpośrednio w NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii w Sandomierzu.

 

Termin realizacji profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia zostanie ustalony z dyrektorami szkół w harmonogramie przyjętym odrębnie dla każdej ze szkół. Harmonogram ten zostanie przekazany do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych uczniów oraz pełnoletnich uczniów.

 

Informacje o stanie zdrowia jamy ustnej ucznia będzie można uzyskać osobiście w NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii u lekarza dentysty lub w szkole u pielęgniarki albo higienistki szkolnej. Powyższe informacje nie będą udzielane telefonicznie.

 

Prosimy aby rejestrować uczniów do leczenia i profilaktyki bezpośrednio w NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii. Rejestracji można dokonać osobiście lub telefonicznie, rejestracja telefoniczna: 15 832 81 52 lub Szkolny Gabinet Stomatologiczny, ul. Flisaków 30, 27-600 Sandomierz – rejestracja telefoniczna 15 832 25 63 lub telefon kom.: 884 016 061

 

Podczas rejestracji uczniów w NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii należy podać nazwę szkoły oraz klasę, do której uczęszcza uczeń, imię i nazwisko ucznia oraz jego PESEL. Przed wizytą w NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii uczniowie powinni okazać ważną legitymację szkolną.

 

Na wizytę u lekarza dentysty uczeń zgłasza się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym w terminie wskazanym w rejestracji. Świadczenia ogólnostomatologiczne będą udzielane po okazaniu legitymacji szkolnej ucznia, wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów prawnych i złożeniu stosownych oświadczeń.

 

W ramach realizacji porozumienia podjęte zostaną również działania we współpracy z dyrektorami poszczególnych szkół w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów, które będą przeprowadzane w szkołach.

 

Rodzice uczniów oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty/podmiotu leczniczego niż ten, z którym organ prowadzący zawarł porozumienie.

 

Powyższą informację zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu (www.powiat.sandomierz.pl), na stronach poszczególnych szkół ponadpodstawowych oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście.

 

Poniżej w załączeniu:

 1. Mapka dojazdowa do gabinetu dentystycznego.

  Mapy Google: https://goo.gl/maps/AJwRLM8sAZHGZhhr7

 2. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji (Załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia).

 3. Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia (Załącznik nr 10 do w/w rozporządzenia).

 4. Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych (Załącznik nr 11 do w/w rozporządzenia).

 5. Porozumienie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży pomiędzy Powiatem Sandomierskim a NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii, Dorota Dąbrowska.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.