Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 24 lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
pochmurno
25°C

Projekty realizowane z RPO Województwa Świętokrzyskiego

 

...dla rozwoju Województwa Świetokrzyskiego...

 

1. „II Etap Budowy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście”

Przedmiotem projektu było wybudowanie segmentu A II. W wyniku zrealizowanej inwestycji Ośrodek powiększył się o 12 pomieszczeń do nauki przedmiotów ogólnokształcących i nauki zawodu, 8 pomieszczeń do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych 6 kół zainteresowań, 8 pomieszczeń do nauki własnej, bibliotekę, czytelnię, pracownię komputerową. W ramach realizacji II etapu budowy MOW pozyskano  950 m² powierzchni edukacyjnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Działanie 5.2 – „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”.

Oś 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport".

Umowa o dofinansowanie – UDA-RPSW.05.02.00-26-194/08-00

Całkowita wartość projektu wynosi 2 248 718,38 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 1 617 80,85 PLN.

W tym środki europejskie 732 702,46 PLN. – 45,29% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Wkład własny Beneficjenta – 885 099,39 PLN. – 54,71% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Wydatki niekwalifikowane w wysokości 630 916, 53 PLN.

 

2. „Remont Budynku Oświatowego Pracowni Szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Prof. Z. Strzeleckiego  w Sandomierzu”

W latach 2009 – 2010 Powiat Sandomierski realizował projekt pn. „Remont Budynku Oświatowego Pracowni Szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu”. Przedmiotem projektu był remont budynku oświatowego pracowni szkolnych. Remont obejmował:

 1.       remont układu funkcjonalno – użytkowego budynku,
 2.       wymianę przestarzałej instalacji CO,
 3.       wymianę podłóg i parapetów wewnętrznych,
 4.       remont instalacji wentylacyjnej,
 5.       wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej,
 6.       malowanie ścian i sufitów w całym budynku.

Prace remontowe obejmowały pracownie: murarskie, malarskie, sztukatorskie, mechaniczne, chemiczne oraz pomieszczenia socjalne i gospodarcze.                             

Remont pracowni szkolnych miał na celu doprowadzenie budynku do wymogów należytego użytkowania zgodnie z przepisami sanitarnymi, BHP, PPOŻ oraz dostosowanie budynku do potrzeb właściwego kształcenia młodzieży.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Działanie 5.2 – „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”.

Oś 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport".

Umowa o dofinansowanie – UDA-RPSW.05.02.00-26-157/08-00 z dnia 21.12.2009 r.

Wydatki kwalifikowane projektu  to 1 007 335,49 PLN z czego dofinansowanie z EFRR 604 401,24  PLN tj. 60%.

 

3. „Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie, dobudowa do istniejącego budynku szkoły segmentu dydaktycznego z zapleczem sanitarnym oraz sali gimnastycznej z zapleczem” - projekt w trakcie realizacji.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie polegająca na dobudowie do istniejącego budynku dydaktycznego dodatkowej części dydaktycznej i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu działek w kontekście potrzeb dobudowanej kubatury. Budynek dydaktyczny będzie trzykondygnacyjny i połączony przewiązką w poziomie parteru z istniejącym, będzie przekryty dachem wielospadowym, architektonicznie nawiązanym do poprzednika. Bryła sali gimnastycznej będzie dwukondygnacyjna, zadaszona dachem płaskim. Dobudowa nie ingeruje w ustrój konstrukcyjny budynku istniejącego. Dzięki realizacji projektu rozwiązane zostaną problemy z dostępnością do infrastruktury dydaktycznej służącej prowadzeniu zajęć z  przedmiotów szkolnych w tym przede wszystkim zajęć wychowania fizycznego. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości nauczania, poprawy stanu zdrowia i kondycji fizycznej dzieci i młodzieży.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Działanie 5.2 – „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”.

Oś 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport"

Umowa o dofinansowanie UDA-RPSW.05.02.00-26-156/08-00 z dnia 06.08.2010 r. Całkowita wartość projektu to 4 769 353,08. Wydatki kwalifokowalne stanowią 4 613 968,13 zł. z czego dofinansowanie z EFRR wynosi 2 193 019,05 zł. tj. 47,53%.

Koszty niekwalifikowalne stanowią 155 384,95 zł.

 

4. „Modernizacja kotłowni gazowej w Sandomierskim Zamku”

Przedmiotem projektu jest modernizacja kotłowni gazowej w sandomierskim Zamku. W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:

 1. Przebudowa pomieszczeń kotłowni w celu dostosowania jej do przepisów Prawa Budowlanego.
 2. Wymiana starych, wyeksploatowanych kotłów gazowych.
 3. Przebudowa kominowego odprowadzania spalin.
 4. Wymiana grzejników c.o na kondygnacji parteru i piwnic.
 5. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PCV prowadzonych w posadzce.
 6. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej i stacji uzdatniania wody dla potrzeb technologicznych.

Działanie 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”.

Oś 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej".

Umowa o dofinansowanie UDA-RPSW.04.02.00-26-740/10-00 z dnia 30.06.2011 r. Całkowita wartość projektu wynosi 341 846,99 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowane 277 924,38 zł., w tym:

- środki europejskie w kwocie 138 962,19 zł. (50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu).

- wkład własny Beneficjenta w kwocie 138 962,19 zł. (50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu).

Wydatki niekwalifikowalne: 63 922,61 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

 

5. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”

Projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” zrealizowanego przez Województwo Świętokrzyskie i 13 partnerów z Województwa Świętokrzyskiego ze środków ZPORR. Obecny projekt jest realizowany wspólnie ze 106 Partnerami – jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty).

Celem nadrzędnym Projektu „e-świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w całym Województwie Świętokrzyskim.

Dzięki realizacji tego projektu każdy Urząd Gminy czy Powiatu stanie się nowoczesnym urzędem w pełni odpowiadającym kierunkom rozwoju e-administracji w Polsce i Europie.

Jednocześnie trzeba powiedzieć, że założenia tego projektu w pełni odpowiadają zmianom wprowadzanym przez Ustawę o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, a więc umożliwi samorządom Województwa Świętokrzyskiego pełna realizacją zadań wynikających z tej ustawy.

Projekt jest finansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Opracyjnego dla województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.