Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 24 lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
pochmurno
26°C

Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną we wsi Adamczowice w gminie Klimontów, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 402/1

Ocena 0/5

Sandomierz 24 kwiecień 2024 rok

GN.683.2.15.2022                                      

                                                                              

 

ZAWIADOMIENIE

Starosty Sandomierskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Stosownie do przepisów art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 roku poz. 775), art. 12 ust. 4a, 4f i 5 art. 18 i art. 22 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 162 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1, art. 130 ust. 2, art. 132 ust 1a i art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 roku poz. 344 z późn. zm.) Starosta Sandomierski zawiadamia, że od dnia 25 kwietnia 2022 roku  do dnia 27 czerwca 2022 roku  zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, na stronie Monitora Urzędowego, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, ogłoszenie o zamiarze ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną we wsi Adamczowice w gminie Klimontów, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 402/1 o powierzchni 0,0014 ha. Decyzją AB.6740.11.2021.SPEC Decyzja 2/2022 z dnia 4 lutego 2022 roku Starosta Sandomierski zezwolił na realizację inwestycji drogowej zarządcy drogi gminnej – Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 331009T Przybysławice – Adamczowice od km 0+000 do km 0+679 w miejscowości Adamczowice”. 

 

Zgodnie z art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogi, które z mocy prawa stały się własnością gminy w odniesieniu do nieruchomości zajętych pod drogę gminną, przysługuje dotychczasowym właścicielom, użytkownikom wieczystym oraz osobom którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe 

 

W terminie 2 miesięcy od dnia opublikowania i wywieszenia ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości. 

 

Jednocześnie stosownie do obowiązku wynikającego z przepisu art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, iż w niniejszej sprawie skompletowany został materiał dowodowy. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w Referacie Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34 (pokój nr 205, II piętro w godzinach 730 do 1530) w terminie czternastu dni od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia. 
Po upływie tego terminu wydana zostanie stosowna decyzja. 

 

Powyższe zawiadomienie podlega w dniu 25 kwietnia 2024 roku wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sandomierzu i opublikowaniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

 

Otrzymuje:

1 x Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu     

       bip.powiat.sandomierz.pl

1 x Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Sandomierzu  

      www.powiat.sandomierz.pl

1 x Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów 

 

Sprawę prowadzi: Beata Sławińska

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Sandomierski z siedzibą w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 15 644 10 10, e-mail: starostwo@powiat.sandomierz.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być strony postępowania administracyjnego.

5.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Planowany okres, prze który dane osobowe będą przechowywane to okres niezbędny do realizacji zadań zawartych w wyżej wymienionych ustawach.

7. Każdemu, którego dotyczą dane osobowe przysługuje żądanie dostępu do tych danych (art. 15 RODO) oraz ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.

8. Każdemu, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO).

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany , w tym również w formie profilowania.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.