Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 24 lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
pochmurno
26°C

Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło kryteria podziału rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023. W odróżnieniu od lat ubiegłych, w tym roku rezerwa ma być dzielona między samorządy według ośmiu, a nie dziewięciu kryteriów.

 

Z subwencji oświatowej odliczane jest 0,5 proc. rezerwy, która nie jest dzielona algorytmem między wszystkie samorządy. O te pieniądze jednostki samorządu terytorialnego mogą wnioskować według ustalanych przez resort edukacji kryteriów.

 

Zgodnie z opublikowanym dokumentem MEiN, (w załączniku) w 2023 r. są nimi:

 

I - Wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegający na wzroście liczby uczniów w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r.
Jak wyjaśnia resort, chodzi o sytuacje, gdy liczba uczniów wzrosła po dniu sprawozdawczym, tj. po 30.09.2022 r.

 

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się w Strefie Pracownika systemu informacji oświatowej w nieprzekraczalnym terminie: - do 20 października 2023 r.

 

II - Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach publicznych szkół i placówek oświatowych, z wyłączeniem przedszkoli.
Dofinansowanie w tym przypadku jest możliwe jeżeli: zdarzenie losowe miało miejsce w roku bieżącym lub w miesiącach październik-grudzień 2022 r. oraz JST  zaplanowała środki własne w par. 4270 w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej w wysokości nie niższej niż różnica pomiędzy połową wartości kosztorysowej remontu, a kwotą uzyskanego odszkodowania.

 

Wsparcie z rezerwy dotyczy tylko budynków szkół i placówek oświatowych, natomiast nie obejmuje usuwania uszkodzeń innych obiektów np. ogrodzeń, chodników, boisk, placów zabaw. Szkody wynikające z naturalnej eksploatacji lub zużycia materiałów (np. pęknięta rura, awaria systemu c.o.) nie zaliczają się do kategorii szkód losowych.

 

Termin składania wniosków:

- do 26 maja 2023 r. dla zdarzeń losowych, które wystąpiły w miesiącach: październik - grudzień 2022 r. oraz styczeń – marzec 2023 r.

- w terminie do 40 dni kalendarzowych od daty wystąpienia zdarzenia w przypadku budynków nieubezpieczonych, jednak nie później niż do 13 października 2023 r.

- w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procedury odszkodowawczej w przypadku budynków oświatowych, które były ubezpieczone, jednak nie później niż do 13 października 2023 r. Zasada nie dotyczy zdarzeń, które wystąpiły w miesiącach: październik - grudzień 2022 r. oraz styczeń - marzec 2023 r. i dla których procedura odszkodowawcza została zakończona do 26 kwietnia włącznie.

 

III - Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Kryterium to dotyczy tylko budynków szkół i placówek oświatowych, z wyłączeniem przedszkoli, które mieszczą się w gminach objętych wykazem w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu.

 

Nieprzekraczalny termin składania wniosków – do 27 października 2023 r.

 

IV - Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 w związku z art. 20 Karty Nauczyciela.
Dofinansowanie przysługuje JST, które zobowiązane są do wypłacenia odpraw nauczycielom:

- zwalnianym w wyniku całkowitej likwidacji szkoły, placówki oświatowej, częściowej likwidacji szkoły, placówki oświatowej albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,

- przechodzącym na emeryturę na podstawie art. 88 - w związku z art. 20 Karty Nauczyciela.

 

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny nie są objęte dofinansowaniem ze środków rezerwy. Sam art. 88 Karty Nauczyciela nie jest wystarczającą podstawą prawną do złożenia wniosku z tego kryterium. Zwolnienie nauczyciela musi nastąpić w okolicznościach określonych w art. 20 Karty Nauczyciela.

 

Wnioski na podstawie tego kryterium należy składać w nieprzekraczalnym terminie: - do 29 września 2023 r.

 

V - Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez JST, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.
Kryterium dotyczy tylko budynków szkół i placówek oświatowych, z wyłączeniem przedszkoli. W ramach tego kryterium można uzyskać dofinansowanie w zakresie zakupu: sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń; sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w nowo obiektach. Z dofinansowania wyłącza się zakup pomocy dydaktycznych, który został dofinansowany z innych źródeł pochodzących z budżetu państwa.

 

Terminy składania wniosków:

- do 26 maja 2023 r. dla pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania lub zaadaptowanych w IV kwartale roku 2022 oraz w I kwartale 2023 r.,

- do 6 października 2023 r. dla pomieszczeń oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w II i III kwartale 2023 r.

 

VI - Dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.
W ramach tego kryterium można uzyskać dofinansowanie w zakresie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których dotychczas tego nie robiły, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2023.

 

Termin składania wniosków: do 29 września 2023 r.

 

VII - Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych.
To kryterium dotyczy błędów powstałych przy agregowaniu danych systemu informacji oświatowej przez MEiN.

 

Nieprzekraczalny termin składania wniosków – do 26 maja 2023 r.

 

VIII - Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023.
Inne zadania o jednorazowym charakterze nieuwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 obejmują wydatki na sytuacje wyjątkowe, niemożliwe do zaplanowania na etapie tworzenia algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Do tego kryterium nie zalicza się m.in. remontów bieżących, zadań o charakterze inwestycyjnym, kosztów związanych z urlopami dla poratowania zdrowia, skutków awansu zawodowego nauczycieli, wydatków bieżących na utrzymanie szkół i wynagrodzenia oraz zadań ujętych w kryteriach I-VII.

 

Termin składania wniosku: do 8 września 2023 r.

Wzory wniosków dla poszczególnych kryteriów znajdują się na stronie MEiN.

 

O środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej mogą ubiegać się wyłącznie JST. Proponowane kwoty dofinansowania z tytułu poszczególnych kryteriów zostaną ustalone po dokonaniu weryfikacji wniosków w porozumieniu z Zespołem ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

W odniesieniu do kryteriów: I, IV, V, VI i VIII dofinansowanie z rezerwy będzie przysługiwało tylko tym jednostkom samorządu terytorialnego, w budżetach których w roku 2022 wykonanie wydatków bieżących na zadania oświatowe było nie niższe, niż przekazana w 2022 r. z budżetu państwa dla danej JST kwota części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

 

Przy wyliczaniu stopnia wykorzystania dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za rok poprzedni nie będą uwzględniane otrzymane dotacje i wykonane wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych.

Pliki do pobrania:

Kryteria podziału pdf
Format: pdf, 318.99 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.