Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 24 lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
pochmurno
24°C

Wydział Oświaty i Promocji

www.swietokrzyska.ohp.pl

e-mail: oswiata@powiat.sandomierz.pl

 

Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji - Ewa Drzazga - pok. 421 - tel. w. 325

 

Pracownicy:

 

Urszula Chmiel - pok. 421 - tel. wew. 325

Małgorzata Pietrusińska - pok. 421 - wew. 325

 

Referat  Promocji, Kultury i Sportu  

Kierownik Referatu Anna Szewczyk - pok.307 - tel. wew. 329 e-mail: promocja@powiat.sandomierz.pl

Grzegorz Bajak - pok. 308 - tel. wew. 320 e-mail: bajak@powiat.sandomierz.pl

 

WYDZIAŁ PROWADZI SPRAWY W ZAKRESIE:

 

Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Kultury należą zadania związane z zarządzaniem oświatą w Powiecie, promowaniem i rozwijaniem działalności kulturalnej i sztuki
w szczególności:

1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo - wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówek artystycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

2) zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w prowadzonych przez Powiat szkołach
i placówkach oświatowych;

3) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych;

4) sprowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw administracyjnych i edukacyjnych;

5) powoływanie i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły
i placówki;

6) prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

7) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki;

8) opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego;

9) organizowanie szkoleń dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych;

10) przygotowywanie wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe oraz wniosków
o nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kuratora Oświaty, Starosty;

11) prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych;

12) wydawanie zaświadczeń o wpisie szkoły niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz przygotowywanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji;

13) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;

14) prowadzenie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;

15) wykonywanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego oraz udział w pracach komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych;

16) wydawanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego;

17) opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych, zmian do nich występujących w trakcie roku szkolnego;

18) wydawanie skierowań do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;

19) prowadzenie i koordynacja zadań związanych z systemem informacji oświatowej;

20) opracowywanie sprawozdań statystycznych związanych z działalnością szkół i placówek, w tym informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny;

21) współpraca z Powiatową Radą Zatrudnienia i organizacjami związkowymi;

22) formalna weryfikacja wniosków o udzielenie dotacji podmiotowych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Sandomierski oraz formalna weryfikacja informacji o liczbie uczniów.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.